Бизнес клиентите на Yettel вече подписват документи електронно