33% от живеещите активно в България разчитат на технологиите за постигане на целите си