219 учени от 16 държави се включиха в конференцията 11СС на Химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“