S&T – дистрибутор за България на Wi-Fi технология, ползвана в Пентагона