Ново ниво на удобство и продуктивност – Philips Monitors представя нови USB-C докинг модели с уеб камера