Носимите устройства на Huawei вече са напълно интегрирани със Strava