Acer представи екологосъобразна технология, създадена за справяне с изменението на климата