БЪДЕЩИ СТУДЕНТИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОЧАКВА В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ АМЕРИКАНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ