Жителите на две общини от област Пловдив бяха запознати с актуалните и очаквани процедури за безвъзмездна финансова помощ през 2024 г.