Средният приход от абонат, приходите и EBITDA на Теленор България продължават да растат през второто тримесечие на 2019 г.