Schneider Electric и STACK EMEA – сътрудничество за тласък по пътя към устойчиво, цифрово бъдеще