R&M утвърждава лидерската си позиция в мрежовите технологии