Първата стажантска програма за преводачи в България