Обучението в индустриалния отрасъл и цифровизацията са акценти на международна техническа конференция