Невен Дилков стана член на Глобалния форум на лидерите (GLF)