Нетера въвежда Open API Manifesto; подобрява глобалната свързаност