Клиентът не иска да купи вашата идея? Не може да бъде!