Годишният доклад за устойчивост на United Group отбелязва значителни стъпки напред в развитието на екологичната и социална отговорност