Уве Рихтер e новият изпълнителен директор на DIGITALL