Строителството на първата АЕЦ в Египет изпреварва сроковете