София Дизел Център с принос в развитието на съвременната селскостопанска техника