Ще се проведе заключителното събитие по проект „Модерн-@“