Потвърди се прогнозата на БТПП - средната работна заплата надвиши 1000 лева