Почетна диплома за Нейно превъзходителство г-жа Сри Расджид