Писмо на АОБР относно обявен търг за продажба на електроенергия от НЕК ЕАД