Изпращам ви резултати от анкетно проучване на БТПП за работния режим около празниците и стимулиране на служителите