ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИНЖ.ВАНЯ ТУЧЕВА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЛУЧАЯ С ТЕГЛЕНЕТО НА СЕПП ОТ ДФЗ-РА ОТ ЛИЦА НЕСОБСТВЕНИЦИ С ФАЛШИВ ПОДПИС