Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България

Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България

Популяризиране на информационните технологии сред земеделските производители в България, чрез курсове и семинари!