ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИНЖ.ВАНЯ ТУЧЕВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОТПРАВЕНИТЕ ЗАПЛАХИ ЗА ЖИВОТА Й