Броени дни до второто издание на Глобалния форум на жените лидери, посветен на предизвикателствата на дигиталния преход