Бизнес форум в Букурещ с участие на президента на Република България