Бизнес форум, организиран от Българската търговско-промишлена палата и Агенция Узинфоинвест в Ташкент