Беларуската АЕЦ ще осигурява около 40% от енергийните нужди на страната