България е домакин на 11-ата международна платежна конференция на Европейската асоциация на клиринговите къщи (EACHA)