БТПП взе участие в Българо – австрийски бизнес форум на тема: „Транспортна инфраструктура“