8000 СЛУЖИТЕЛИ НА ENDAVA В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ ЗАПОЧВАТ ДА РАБОТЯТ ХИБРИДНО