17 септември 2013 г. в БТПП: Бизнес форум „България – Китай – търговия и сътрудничество в областта на фармацевтичните и медицински изделия”