Новини на агенция

Община Малко Търново реализира проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново“ ДБФП BG16RFOP001-2.002

На 18.05.2020г. от 11:00 часа в к-с „Изток“ , гр.Малко Търново се състоя официална церемония „Първа копка“ по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново“.

Община Малко Търново реализира проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново“ ДБФП BG16RFOP001-2.002

Община Малко Търново организира официална церемония „Първа копка“ по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново“.
Събитието ще се проведе на 18.05.2020г. от 11:00 часа в к-с „Изток“ , гр.Малко Търново.

Министерство на околната среда и водите организира 5 срещи-консултации

Министерство на околната среда и водите организира 5 срещи-консултации по Проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“. Последната среща се проведе в град София, в хотел „Света София“ на 27 февруари 2020 г.

проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Министерство на околната среда и водите организира 5 срещи-консултации по Проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“. Четвъртата среща се проведе в град Благоевград, в хотел „Монте Кристо“ на 26 февруари 2020 г.

МОСВ проведе трета среща-консултация по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Трета среща консултация проведе Министерство на околната среда и водите по Проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“. Проектът е на стойност 14 999 898.82 лева, като 85% са финансирани от ЕС.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ИЗГРАДИ КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА

Община Велико Търново приключва изпълнението на дейностите по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по приоритетна ОС 5 „Регионална социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. На 25.02.2020г. /вторник/ от 10:00 часа, в зала на Регионален пресклуб БТА - Велико Търново, ул.“Васил Левски“ № 2 се проведе финална пресконференция, на която бяха съобщени постигнатите резултати

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА“

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на финална пресконференция по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ по приоритетна ОС 5 „Регионална социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.