Новини на агенция

Виртуална разходка на слабо известни забележителности в София

Иновативно представяне на забележителности чрез виртуална разходка на град София е инициатива по проект „Срещи във времето“ на сдружение М.О.С.Т.

Иновативни практики за преодоляване на зависимости
28 Август 2021 Сдружение М.О.С.Т.

Приключва изпълнението на проект „Здраве за бъдещето”, насочен към превенция на зависимости сред младите хора.

Нова онлайн платформа за преодоляване на зависимости
3 Август 2021 Сдружение М.О.С.Т.

Стартира нова информационно-образователна платформа за преодоляване на зависимости.

Фотографска изложба „По-доброто Аз”

В периода 11-13 юни 2021 година ще се състои фотографска изложба, насочена към повишаване на мотивацията за преодоляване на зависимости и превенция.

Форум за социално включване на представители на маргинализирани групи в град Средец

В град Средец се състоя работна среща „Форум за социално включване“