Новини на агенция

Нова платформа за опазване на околната среда
7 Октомври 2020 Carpe Diem

Стартира нова интернет платформа за опазване на околната среда www.keepgreen.eu.

Информационни дни за активиране на икономически неактивни лица
31 Юли 2019 Carpe Diem

В рамките на проект „Интеграция в общността“ в община Етрополе се през месец юли в рамките на три последователни седмици се провеждат информационни дни във връзка с възможностите за обучение и заетост на социално уязвими групи.

Активиране на икономически неактивни лица
31 Юли 2019 Carpe Diem

Сдружение с нестопанска цел „Карпе дием“ провежда кампания за активиране на икономически неактивни лица като част от проект „Интеграция в общността“ на община Етрополе.

Очаквайте първата изложба на QR кодове в София
15 Юни 2015 Carpe Diem

Стартира проект за организиране на първата QR изложба в София. Гражданите и посетителите на столицата ще имат възможност да представят авторски видеа и снимки на различните положителни аспекти от визията на града.