Бимек

Бимек

Бимек е иновативна тренинг компания. Нашите обучители комбинират конкретен опит по темата, по която преподават с умения за прилагане на най-съвременни обучителни методи. Изграждаме обученията и тренингите си на база на нуждите на обучаемите и възложителя, като разглеждаме процеса на обучение в по-дългосрочен план. Специализираме в теми: Умения за комуникация; Умения за продажби; Управленски умения за среден ръководен персонал. Но можем да предложим квалифицирани преподаватели и консултанти по "бутикови" теми по задание на клиента.