Проект Шанарани (SHANARANI) се бори със стереотипите по отношение на ролите на мъжа и жената в обществото и семейството