За чиста България - без шистов газ!

За чиста България - без шистов газ!

Гражданско сдружение против проучването и добив на шистов газ на територията на България чрез използване на метода "хидравличен удар"