Новини на агенция

Общонационално шествие и протест против добива на шистов газ

Събитието цели да алармира обществеността за тежките екологични последици от прилагания метод за добив на шистов газ - забранен в почти цяла Евпропа