InSighting

InSighting

Психотерапията помага изключително много на хората с психични разстройства да разберат поведението, емоциите и идеите, които спомагат за неговите проблеми и се научи как да ги променя. Голяма помощ е при разбиране и дефиниране на житейските проблеми или събития - като например тежко заболяване, смърт в семейството, загуба на работа или развод - които влошават качеството на живот, при липса на чувство за контрол и удоволствие в живота и психотерапията дава насоки за здравословни техники за справяне и умения за решаване на проблеми.