Icona communications group

Icona communications group

Icona communications group/Икона комюникейшънс груп ЕООД е основана през януари 2006 г.

Компанията наследява и продължава традициите на Икона комюникейшънс ООД, основана през 1998 г. като компания за връзки с обществеността, маркетинг и реклама, която предлага стратегически и систематичен подход, основан на изследване и анализ на комуникацията на клиента с неговите основни публики и целящ постигането на корпоративно заложените му цели.

Нашите услуги се използват от български и чужди компании и институции от различни сфери на обществения и икономическия живот.

Работим с най-добрите социологически агенции, за да осигурим социологически и маркетингови изследвания с най-високо ниво на достоверност и качествен анализ.

Разработваме и продукти, базирани на информация и комуникация в социалните мрежи.