Силата на модела за подражание – как навиците на родителите и децата са взаимосвързани?