През май ще разберем дали и доколко сме защитени в Интернет