Преподаватели от Политехниката в Шенджен водят занятията на четвъртокурсници от Пловдивския университет