Оптиком избра решенията на SoftOne за своето бизнес развитие